لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "سیستم گوارشی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : R | S | ب | ج | ح | خ | ر | م | ک
تعداد آیتم ها در این سطح: 11.

R

(2015) Comparison between the effectiveness of Furazolidone and Clarithromycin on eradication of helicobacter pylori among patients with peptic ulcer. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2014) First report of c. 1499G>C mutation in a 6monthchild with cystic fibrosis. Indian J Human Genetics.

(2014) Comparison between effectiveness of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. JBRMS.

ب

(1392) بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوري با پره اکلامپسی در زنان باردار شهر ایلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) کاهش میزان بیان گيرنده فعال كننده ي تكثير پروكسي زوم گاما (PPARγ یا Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma) در سرطان معده و ارتباط آن با پیشرفت تومور. Journal of Isfahan Medical School.

ج

(1388) گزارش يک مورد نادر جابه جايي کامل احشاء شکمي با درد ناحيه ي چپ شکم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1390) کارسينومای سلول پايه ای در زمينه خال سباسه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1392) ارزش کولونوسکوپی و بيوپسی در تعيين علت اسهال مزمن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1391) تخليص فريتين از کبد گوسفند و گزارش فعاليت پراکسيدازی مجموعه هيم-فريتين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1392) بررسی ميزان هم زمانی واريس مری با ضايعات معده و دوازدهه و رابطه بين وجود اين ضايعات و قطر وريد پورت در بيماران بستری با سيروز کبدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1392) مطالعه پروتئوم ادراری بيماران مبتلا به IgA نفروپاتی و معرفی بيومارکرهای مرتبط با پيشرفت بيماری به روش آناليز آماری نظارتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Jan 18 05:38:54 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Jan 18 05:38:54 2018