لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "سیستم گوارشی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : K | R | S | ب | ج | ح | خ | ر | م | ک
تعداد آیتم ها در این سطح: 14.

K

(2017) Comment on: Redo coloanal anastomosis for anastomotic leakage after low anterior resection for rectal cancer; an analysis of 59 cases. Colorectal Dis.

R

(2015) Comparison between the effectiveness of Furazolidone and Clarithromycin on eradication of helicobacter pylori among patients with peptic ulcer. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2014) First report of c. 1499G>C mutation in a 6monthchild with cystic fibrosis. Indian J Human Genetics.

(2015) Prevalence of cagA and vacA among Helicobacter pylori-infected patients in Iran: a systematic review and meta-analysis. JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES.

(2015) The prevalence rate of Porphyromonas gingivalis and its association with cancer: A systematic review and meta-analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY.

(2014) Comparison between effectiveness of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. JBRMS.

ب

(1392) بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوري با پره اکلامپسی در زنان باردار شهر ایلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) کاهش میزان بیان گيرنده فعال كننده ي تكثير پروكسي زوم گاما (PPARγ یا Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma) در سرطان معده و ارتباط آن با پیشرفت تومور. Journal of Isfahan Medical School.

ج

(1388) گزارش يک مورد نادر جابه جايي کامل احشاء شکمي با درد ناحيه ي چپ شکم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1390) کارسينومای سلول پايه ای در زمينه خال سباسه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1392) ارزش کولونوسکوپی و بيوپسی در تعيين علت اسهال مزمن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1391) تخليص فريتين از کبد گوسفند و گزارش فعاليت پراکسيدازی مجموعه هيم-فريتين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1392) بررسی ميزان هم زمانی واريس مری با ضايعات معده و دوازدهه و رابطه بين وجود اين ضايعات و قطر وريد پورت در بيماران بستری با سيروز کبدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1392) مطالعه پروتئوم ادراری بيماران مبتلا به IgA نفروپاتی و معرفی بيومارکرهای مرتبط با پيشرفت بيماری به روش آناليز آماری نظارتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:29:42 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:57:36 2018