لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "سیستم قلب و عروق"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | G | S | ا | ب | ح | ز | ص | م | ن | پ
تعداد آیتم ها در این سطح: 12.

A

(2017) The rehabilitation training and antioxidant status in patients with myocardial infarction. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

G

(2017) Decreased level of the anti-inflammatory adipokine, secreted frizzled-related protein 5, in patients with coronary artery disease. Annals of Tropical Medicine and Public Health.

S

(2014) Evaluation of the Effect of Cardiac Rehabilitation on Left Ventricular Diastolic and Systolic Function and Cardiac Chamber Size in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. J Tehran Heart Cent.

ا

(1392) بررسی درگيری های قلبی در مبتلايان به بيماری کاوازاکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1387) عوامل احتمالی مؤثر بر کيفيت و کميت خواب شبانه بيماران پس از جراحی پيوند عروق کرونر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ارتباط برخی عوامل خطر بيماری‌های قلبی عروقی با انسداد عروق کرونر بر اساس يافته‌های آنژيوگرافی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1393) افزايش مقدار پلاسمايی پنتراکسين-3 در تشخيص بيماران شريان کرونری از افراد سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایلام.

ز

(1393) برآورد بيماريهای قلبی عروقی و تنفسی منتسب به ذرات معلق کمتر از 10 ميکرون موجود در هوای شهر تبريز ، شمال غربی ايران ، سال 1390. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1387) بررسی ارتباط ميزان مس و روی سرم با تعداد انسداد عروق کرونر قلب در بيماران آترواسکلروزيس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(نامشخص) بررسي شيوع عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي در دانش آموزان شهر ايلام و ارتباط آن ها - با شاخص هاي دموگرافيک در سال تحصيلي 93. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1387) نقش جريان پتاسيمی اصلاحی، تنظيمی سريع (Ikr)بر فعاليت خود به خودی(تنظيمی) گره سينوسی-دهليزی ودهليزی-بطنی قلب موش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1393) نقش التهابی آنزيم ميلوپراکسيداز و افزايش ميزان آن در بيماران شريان کرونری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:29:33 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:37:20 2018