لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بیماریهای تغذیه و متابولیکی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : ب | ت | ج | ح | ر | ش | غ | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 10.

ب

(1385) توليد آنتی بادی پلی کلونال عليه ژيارديا لامبليا در خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی پاسخ IgG تام انسانی و زير کلاس های آن عليه آنتی ژن خام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1385) ارزيابی و مقايسه زيستی کيفيت پروتئين سويا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1389) بررسی سطح پادتن IgG ضد سرخک 5 سال پس از واکسيناسيون سراسری سرخک- سرخجه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله (عج). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثر جلسات مکرر فعاليت ورزشی بر سلو لهای ايمنی و کورتيزول در دختران ورزشکار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1392) عامل دار کردن نانو تيوب های اسيدی چند ديواره با ترکيبات دی آزو حاصل از آمين های آروماتيک و مطالعه اثرات ضد سرطانی آن ها بر رده سلولی SW742در شرايط invitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) ترکيبات شيميائی و فعاليت ضد باکتريائی روغن اصلی بخش های هوائی دو گياه تريليوس لپتوفايلا و تکوکارپوس ميفوليوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1390) بررسی ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و چگالی ماده‌ی معدنی استخوان کودکان پسر شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1389) موقعيت استرس زای امتحان و اثر آن بر پارامترهای سلولی سيستم ايمنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1392) مقايسه کيفيت زندگی بيماران بالای 50 سال مرواريد در استان چهارمحال و بختياری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Jan 18 05:35:00 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Jan 18 05:35:00 2018