لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "آسیب شناسی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | D | G | H | K | M | N | R | ا | ب | ت | ح | د | ر | ز | ش | ط | ع | ق | ك | م | ن | چ | ک | گ | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 43.

A

(2014) Eating attitudes, body image concept and exercise reasons in female athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2013) شیوع قلدری، آسیب عمدی به خود و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی. Journal of Fundamentals of Mental Health.

D

(2014) The effect of oral propranolol plus oxytocin versus oxytocin only on the process and outcome of labor: A double-blind randomized trial. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Smoking and Histological Factors Influencing Long-term Survival of Gastric Carcinoma in Consecutive Patient Series. Middle East Journal of Cancer.

G

(2014) Plasma Inflammatory Cytokines as Predictor Markers for Severity of Histological Variations of Intestine among Celiac Patients. International Journal of Celiac Disease.

H

(2014) Associated Factors with Male Infertility: A Case Control Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Prevalence of internet addiction among university students in Ilam: a cross-sectional study. International Journal of Epidemiologic Research.

K

(2013) بررسی سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل معادلات ساختاری در شهر تهران. مجله علوم پزشکی صدرا.

M

(2014) Examine the relationship risky behavior, with general health, and suicidal thoughts in Azad university students of ILAM. WALIA journal 30(S2): 44-49, 2014.

(2014) Social and Psychological Predictors of Initial Cigarette Smoking Experience: A Survey in Male College Students. American Journal of Men's Health.

N

(2014) Prevalence of Cannabis Lifetime Use in Iranian High School and College Students: A Systematic Review, Meta-Analyses, and Meta-Regression. American Journal of Men’s Health.

R

(2013) Biomarker Profiling (Erbb2, P53, and PR) for Stage I of Breast Cancer. (Journal of Paramedical Sciences (JPS.

(2014) Selenium levels in rice samples from high and low risk areas for esophageal cancer. Saudi Med J.

ا

(1392) بررسی عوامل مرتبط با آگاهی و نگرش مردم شهر ایلام در مورد بیماري ایدز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه کارکردهای اجرايی بيماران ديابت نوع دو با افراد بهنجار. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(2013) برآورد شيوع مهم‌ترين روش‌های مسمويت‌زای مورد استفاده در خودکشی در ايران: مطالعه مرور منظم و متاآناليز. كومش.

ت

(1388) بررسی مقايسه ای عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتياد در گروه های مراجعين به کلينيک های ترک اعتياد استان خراسان شمالي1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1391) تاثير راهکارهای مديريت درمان بر کاهش سميت و عوارض داروهای شيمی درمانی در مبتلايان به سرطان پستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) ارزیابی نانوذرات سیلیکاي مغناطیسی تیمار شده با ایندیم-111 در رده سلولی SKBR3. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1391) بررسی اثر هم ‌زمان نانو ذرات تيتانا و پرتوهای گاما بر رده سلولی سرطانی سينه انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) الگوی فصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ايلام طی سال های 1375 تا 1382. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) سن، جنسيت و عوامل روانشناختی همراه با اقدام به خودکشی بين جمعيت 20 تا 70 ساله شهر تهران در سال 1392. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسي اثر رهبري خدمتگزار سرپرستاران بر رفتار شهروندي سازماني پرستاران بيمارستان¬ هاي آموزشي شهر رشت: بررسی نقش ميانجي معنويت در کار بيمارستان¬ هاي آموزشي شهر رشت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1391) خوشه بندی بيانی پروتئين های سرطان دهانه رحم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) رابطه اعتياد به اينترنت با افسردگی ،سلامت روان و ويژگی های جمعيت شناختی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) عوامل مرتبط با عود اعتياد در بيماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1393) بررسی عوامل موثر بر رفتار پرخطر رانندگان تاکسی شهر اهواز در سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1393) مقايسه کيفيت زندگی افراد ديابتی نوع دو و افراد غير ديابتی شهر اهواز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) ارتباط مصرف چای سياه و قهوه با خطر ابتلاء به سرطان پروستات: مطالعه مورد-شاهدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1393) بررسی مقايسه بعد خانوار در بين زنان شاغل و خانه دار. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مداخلات اجتماع محور پيشگيری از آسيب های ناشی از وسايل نقليه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ك

(1389) تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1393) microRNA ها در درمان سرطان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عوامل مرتبط با مصرف بی رويه دارو در مراجعين به درمانگاه شبانه روزی شهرستان عباس آباد(استان مازندران). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی خشونت فيزيکی در دوران بارداری و عوارض ناشی از آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی انواع خشونت عليه پرسنل پرستاری در بيمارستان های آموزشی شهر ايلام در سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1391) سيروز صفراوی اوليه همراه با اسپروی سيلياک: گزارش مورد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

چ

(1392) مارکرهاي سرطانی در یک نگاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1392) مقايسه افکار خودکشی و افسردگی در افراد اقدام کننده به خودکشی و سالم در استان ايلام در سال 91-1390. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه ويژگی های زيستی والدين کودکان استثنايی با والدين کودکان عادی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1391) استفاده از آناليز عاملی ومدل سازی در بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد عابرين پياده شهر کاشان در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی در سال 1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1392) بررسی درصد سوختگی در افراد اقدام‌ کننده به خودسوزی در استان ايلام دربين سال های 1385-1372. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:37:26 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:37:26 2017