لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "آسیب شناسی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | H | K | M | R | ا | ت | ح | د | ر | ز | ش | ط | ع | ق | ك | م | ن | چ | ک | گ | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 30.

A

(2013) شیوع قلدری، آسیب عمدی به خود و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی. Journal of Fundamentals of Mental Health.

H

(2014) Associated Factors with Male Infertility: A Case Control Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Prevalence of internet addiction among university students in Ilam: a cross-sectional study. International Journal of Epidemiologic Research.

K

(2013) بررسی سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل معادلات ساختاری در شهر تهران. مجله علوم پزشکی صدرا.

M

(2014) Examine the relationship risky behavior, with general health, and suicidal thoughts in Azad university students of ILAM. WALIA journal 30(S2): 44-49, 2014.

R

(2013) Biomarker Profiling (Erbb2, P53, and PR) for Stage I of Breast Cancer. (Journal of Paramedical Sciences (JPS.

ا

(1393) مقايسه کارکردهای اجرايی بيماران ديابت نوع دو با افراد بهنجار. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1388) بررسی مقايسه ای عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتياد در گروه های مراجعين به کلينيک های ترک اعتياد استان خراسان شمالي1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1391) تاثير راهکارهای مديريت درمان بر کاهش سميت و عوارض داروهای شيمی درمانی در مبتلايان به سرطان پستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) ارزیابی نانوذرات سیلیکاي مغناطیسی تیمار شده با ایندیم-111 در رده سلولی SKBR3. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1391) بررسی اثر هم ‌زمان نانو ذرات تيتانا و پرتوهای گاما بر رده سلولی سرطانی سينه انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) الگوی فصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ايلام طی سال های 1375 تا 1382. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) سن، جنسيت و عوامل روانشناختی همراه با اقدام به خودکشی بين جمعيت 20 تا 70 ساله شهر تهران در سال 1392. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسي اثر رهبري خدمتگزار سرپرستاران بر رفتار شهروندي سازماني پرستاران بيمارستان¬ هاي آموزشي شهر رشت: بررسی نقش ميانجي معنويت در کار بيمارستان¬ هاي آموزشي شهر رشت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1391) خوشه بندی بيانی پروتئين های سرطان دهانه رحم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) رابطه اعتياد به اينترنت با افسردگی ،سلامت روان و ويژگی های جمعيت شناختی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) عوامل مرتبط با عود اعتياد در بيماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1393) بررسی عوامل موثر بر رفتار پرخطر رانندگان تاکسی شهر اهواز در سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1393) ارتباط مصرف چای سياه و قهوه با خطر ابتلاء به سرطان پروستات: مطالعه مورد-شاهدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1392) مداخلات اجتماع محور پيشگيری از آسيب های ناشی از وسايل نقليه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ك

(1389) تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1393) microRNA ها در درمان سرطان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی خشونت فيزيکی در دوران بارداری و عوارض ناشی از آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1391) سيروز صفراوی اوليه همراه با اسپروی سيلياک: گزارش مورد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

چ

(1392) مارکرهاي سرطانی در یک نگاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1392) مقايسه افکار خودکشی و افسردگی در افراد اقدام کننده به خودکشی و سالم در استان ايلام در سال 91-1390. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه ويژگی های زيستی والدين کودکان استثنايی با والدين کودکان عادی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1391) استفاده از آناليز عاملی ومدل سازی در بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد عابرين پياده شهر کاشان در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی در سال 1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1392) بررسی درصد سوختگی در افراد اقدام‌ کننده به خودسوزی در استان ايلام دربين سال های 1385-1372. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:28:52 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:27:43 2018