لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "فارماکولوژی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : S | V | ا | ب | ت | ق | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 7.

S

(2014) Data from a randomized and controlled trial of LCarnitine prescription for the treatment for Non- Alcoholic Fatty Liver Disease. BIOINFORMATION.

V

(2015) GC- MS analysis and anticancer effect against MCF-7 and HT-29 cell lines and antioxidant, antimicrobial and wound healing activities of plant- derived compounds. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1388) راه اندازی و معتبرسازی روش کروماتوگرافی مايع با آشکارسازی فلورسانس به منظور تعيين مقدار ماده مؤثره و ميزان يکنواختی ايمی پرامين در قرص های 10 و 50 ميلی گرمی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1393) عوارض دارويی درمان سل و عوامل موثر بر آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1392) تهيه فرآورده آهسته رهش خوراکی متيل فنيدات موثر در درمان ADHD با استفاده از تکنيک پلت سازی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1389) مقايسه دو رژيم فورازوليدون، آموکسی سيلين، امپرازول همراه با بيسموت و بدون بيسموت در درمان ريشه کنی عفونت هليکوباکترپيلوری در بيماری زخم پپتيک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1389) بررسی اثر ضد قارچی و سميت نانوکپسول های پلی لاکتيد-گليکوليد حاوی آمفوتريسين B به فرم پودر خشک در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Jan 18 05:35:51 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Jan 18 05:35:51 2018