لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بیوشیمی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : B | G | H | M | S | V | ا | ب | ت | ج | ح | خ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ق | م | ک | گ | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 51.

B

(2017) Prevalence of HIV, hepatitis B and C infections among volunteer blood donors at the blood transfusion center of Ilam city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

G

(2017) Decreased level of the anti-inflammatory adipokine, secreted frizzled-related protein 5, in patients with coronary artery disease. Annals of Tropical Medicine and Public Health.

H

(2014) Ilam Lipid and Glucose Study: A cross-sectional epidemiologic study. Nova Journal of Medical and Biological Sciences.

(2015) Status of serum alpha feto-protein (AFP) and midkine (MDK) levels in patients with hepatocellular carcinoma. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Antimicrobial peptide Brevinin-2R induces the secretion of a pro-inflammatory cytokine in HepG2 cells. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2015) Investigating the prevalence of FXIIIVal34Leu polymorphism in the thalassemic patients of Ilam City. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Comparison of anxiolytic effects of root extract of winter cherry (Withania somnifera) with the effects of diazepam in male wistar rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2014) Association of rs7903146, rs12255372, and rs290487 Polymorphisms in TCF7L2 Gene with Type 2 Diabetes in an Iranian Kurdish Ethnic Group. Clin. Lab.

(2017) Quality assessment of care provided to patients with type 2 diabetes based on Clinical Practice Guidelines. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

V

(2015) Comparison of biosorption of cadmium ions from aqueous solutions by the lichens Acarospora strigata, Lecanora muralis and Caloplaca aurantia. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The prevalence of chromosomal translocation t (1; 4) (p21; p14) in Iranian patients with mental disability. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1391) بررسی عوامل مرتبط با بروز عوارض در بيماران ديابتی نوع 2. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی اثر آگونيستيک پاپاورين برفرايند گلايکه شدن آلبومين سرم انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اثر خواب و محروميت از خواب بر پاسخ های کورتيزول و تستوسترون، شاخص هاي عملکرد توان بي¬ هوازي و غلظت لاکتات خون مردان فعال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1387) تعيين رابطه بين کمبود ويتامين D3 و بيماری سل در بيماران بستری بيمارستان رازی اهواز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) پلی ‌مورفيسم ‌Gly972Arg‍‍ ژن سوبسترای گيرنده انسولين-1 (IRS-1) و استعداد ابتلاء به ديابت نوع دو: مطالعه مرور سيستماتيک و متاآناليز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) کاهش میزان بیان گيرنده فعال كننده ي تكثير پروكسي زوم گاما (PPARγ یا Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma) در سرطان معده و ارتباط آن با پیشرفت تومور. Journal of Isfahan Medical School.

ت

(1395) بررسی غلظت سطح سرمی سلنیوم در کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) مقایسه اثر دو نوع استرس دوران بارداری روی میزان کورتیکو سترون خون و گیرنده های تحریکی مغز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1390) بررسی وضعيت هموديناميک و اکسيژناسيون شريانی اطفال در ريکاوری بعد از بيهوشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1391) آناليز پلی مورفيسم در ارتباط با بروز بيماری اسکيزوفرنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی عوامل خطرزای سکته مغزی در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در مدت زمان کوتاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی اثر پیش تغذیه عصاره ی آبی تمبر هندی (Tamarindus indica) بر حجم سکته مغزی و ارزیابی اختلالات نورولوژیکی در مدل جانوری رت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی برگ به (Cydonia oblonga) بر تغییرات ساختمانی بافت بیضه القاء شده توسط مونوسدیم گلوتامات در موش های صحرایی بالغ. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1389) بررسی ميزان سطوح سرمی لپتين و آديپونکتين در پره اکلامپسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن CTLA- 4 با دیابت نوع 2. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی نانو ذره اکسید روی سنتز شده به روش سبز و تغییرات بیان ژن کاتالاز در سلول های سرطان کبدی انسان(HepG2). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1385) مطالعه الکتروشيميايی اتصال ماده فعال سطحی هگزا دسيل پيريدينيوم برمايد ( HPB) به آلبومين سرم انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1396) ارزیابی اثرات اسید اولئیک در پیشگیری از لیپو توکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک درسلول های قلبی کشت شده موش های صحرایی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(2013) بررسی فعاليت ضد باکتريايی عصاره هيدروالکلی خرزهره. فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان-ویژه نامه گیاهان دارویی.

ش

(1393) بهينه سازی پارامترهای مؤثر بر Cut-off سامانه تشخيص سريع مورفين بر پايه روشLateral Flow Assay )LFA ). مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) دسته بندي اسيد هاي آمينه ي هليکس هاي غشايي در پروتئين انتقال دهنده ي سروتونين انساني. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) دسته بندي اسيد ‌هاي آمينه‌ي هليکس ‌هاي غشايي در پروتئين انتقال ¬دهنده ¬‌ي سروتونين انساني. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اثر ريشه كودزو بر فعاليت Caspease-3به روش ايمنو هيستوشيمي در بافت بیضه در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با کافئین بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی رت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1387) ارزيابی ميزان سطوح سرمی مس و روی در بيماران مبتلا به گرفتگی کرونر پايين رونده قدامی چپ(LAD). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1395) ميزان سطح سرمي آلومينيوم بيماران آلزايمري با شدت بيماري و مقايسه آن با افراد سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1395) مطالعه تغییرات فیزیکی ذرات لیپوپروتئین انسان تحت تابش میدان های مغناطیسی ایستا و متناوب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1393) بررسی عملکرد IRFI005 در حذف راديکال های آزاد داخل و خارج سلول. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1388) بررسی ارتباط ناهنجاری های کروموزومی ناشی از پرتو X و فعاليت کل آنزيم های گلوتاتيون اس ـ ترانسفراز(GST) در پلاسمای افراد شاغل در راديوتراپی با سابقه فعاليت بالای 5 سال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بهينه سازی ايزوالکتريک فوکوسينگ(بعد اول) عصاره پروتئينی مغز موش ماده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي ارتباط بين پلي¬ مورفيسم rs4938723 در ژن mir-34 b/c و خطر ابتلا به نا باروري آيديو پاتيک در مردان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسي ارزش تشخيصي اندازه گیری سطح Serum D-Lactate در بيماران مشكوك به آپانديسيت حاد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اثر میوه گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus) بر کنترل قند و انسولین در رت های نر نژاد ویستار دیابتی شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي خواص ضد التهابي اسانس سياه دانه ايراني در کاهش بيان ژن ‌هاي سايتوکين ‌هاي پيش التهابي TNF-α و IL-18 در سلول‌ هاي ماکروفاژ و مونوسيت انساني (Human THP-1). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) مقایسه میزان بیان کموکاین های CCL2/CCR2 و CCL5/CCR5 در بیماران مبتلا به ترانزيشنال سل كارسينوماي مثانه در سطح mRNA و پروتئین قبل و بعد از جراحی رزکسیون ترانس اورترال(TUR). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی تغییرات بیان ژن هیستون داستیلاز 1 ( HDAC1 ) در بیماران مبتلا به سرطان پروستات. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1392) پروتئیناز- 2 در فیبروز ریوي القاء شده به متالوبررسی بیان پروتئین ماتریکس بلئومایسین در موش آزمایشگاهیوسیله. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1393) بررسی ارتباط بين پلی‌مورفيسم308-G/A ژن( TNF-α (rs1800629و استعداد ابتلاء به ديابت نوع دو در استان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1395) بررسی ارتباط برخی از ترکیبات آنتی اکسیدانی در افراد با آب سیاه(گلوکوم). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) ارتباط مصرف منابع غذایی فروکتوز با شاخص های تن سنجی در بیماری کبد چرب غیرالکلی: مطالعه مورد-شاهدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:28:13 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:24:56 2018