لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سازمان آنها برابر است با "معاونت پژوهشی" و سال آنها برابر است با 1390

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : م
تعداد آیتم ها: 1.

م

(1390) ارتقای محافظت کودکان در برابر نور خورشيد: يک مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی برای پيش گيری اوليه از سرطان پوست از طريق آموزش مادران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Jul 21 17:54:39 2018 IRDT ایجاد شده است.
Sat Jul 21 17:54:39 2018