لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سازمان آنها برابر است با "دانشکده بهداشت" و سال آنها برابر است با 1392

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ا
تعداد آیتم ها: 1.

ا

(1392) بررسی وضعيت اپيدميولوژيکی ليشمانيوز جلدی با تأکيد بر روند ميزان بروز آن در کاشان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Tue Nov 20 12:49:59 2018 IRST ایجاد شده است.
Tue Nov 20 12:49:59 2018