لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سازمان آنها برابر است با "دانشکده بهداشت > گروه بهداشت حرفه ای" و سال آنها برابر است با 2014

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : F | M
تعداد آیتم ها: 3.

F

(2014) Optimization of Vertical Double-Diffused Metal-Oxide Semiconductor (VDMOS) Power Transistor Structure for Use in High Frequencies and Medical Devices. Electronic physician.

M

(2014) Environmental health and safety in elementary schools: A case study in Ilam city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Ergonomic assessment of Sina car montage industry employees 'working positions by REBA (Rapid entire body assessment). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Fri Dec 14 23:22:13 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 23:22:13 2018