لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سازمان آنها برابر است با "دانشکده بهداشت > گروه بهداشت حرفه ای" و سال آنها برابر است با 2013

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : S
تعداد آیتم ها: 1.

S

(2013) Personnel's health surveillance at work: effect of age, body mass index, and shift work on mental workload and work ability index. Journal of environmental and public health.

فهرست در تاریخ Tue Nov 20 12:49:49 2018 IRST ایجاد شده است.
Tue Nov 20 12:49:49 2018