لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سازمان آنها برابر است با "دانشکده بهداشت > گروه بهداشت حرفه ای" و سال آنها برابر است با 1393

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : K | ص | م
تعداد آیتم ها: 3.

K

(1393) Examining the relationship between individual indices and sleepiness in shift workers of a metallurgy factory. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1393) تعيين فاصله ايمن در مواجهه با پرتوهای ماوراء بنفش لامپ های کم مصرف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1393) بررسی وضعيت ايمنی و آمادگی بيمارستان های شهر ايلام در برابر بلايا در سال 1392. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Tue Nov 20 12:49:56 2018 IRST ایجاد شده است.
Tue Nov 20 12:49:56 2018