لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سازمان آنها برابر است با "دانشکده بهداشت > گروه بهداشت حرفه ای" و سال آنها برابر است با 1388

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ن
تعداد آیتم ها: 1.

ن

(1388) طراحی و ساخت انبر جوشکاری با قوس الکتريکی دارای سيستم تهويه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Oct 18 22:14:26 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Oct 18 22:14:26 2018