لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سازمان آنها برابر است با "دانشکده پزشکی > گروه آموزشی علوم بالینی" و سال آنها برابر است با 1396

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
تعداد آیتم ها: 0.
فهرست در تاریخ Sat Aug 18 17:08:22 2018 IRDT ایجاد شده است.
Sun Aug 19 12:40:55 2018