لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Rostamzad, Arman"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2016) Determination of vancomycin and methicillin resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus in hospitals of Ilam city. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) The evaluation of phenotyping and molecular resistance to antibiotics in Proteus species isolated from urinary tract infections in Ilam city. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Sat Nov 17 20:17:12 2018 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 17 20:17:12 2018