لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Azizpoor, Y"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2015) Perceived Social Support, Self-Esteem, and Internet Addiction Among Students of Al-Zahra University, Tehran, Iran. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES.

(2015) Perceived Social Support, Self-Esteem, and Internet Addiction Among Students of Al-Zahra University, Tehran, Iran. Iran J Psychiatry Behav Sci.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 23:06:31 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:47:01 2018