لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Azizian, Mitra"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2015) Investigating the prevalence of FXIIIVal34Leu polymorphism in the thalassemic patients of Ilam City. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Prevalence of viral infection of blood donors in Ilam blood transfusion center. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Anti-fungal resistance in candida isolated from oral and diaper rash candidiasis in neonates. Bioinformation.

فهرست در تاریخ Sun Aug 19 23:15:44 2018 IRDT ایجاد شده است.
Sun Aug 19 23:15:44 2018