لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Azizi Jalilian, Farid"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 4.

مقاله

(2017) E-test antibiotic susceptibility of E.coli strains isolated from hospital acquired infections of Imam Khomeini hospital, Ilam, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Disinfection and general cleaning practices used in health care centers and hospitals. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Controlled surface morphology and hydrophilicity of polycaprolactone towards selective differentiation of mesenchymal stem cells to neural like cells. Journal of Biomedical Materials Research.

(2014) Enterotoxin and Exfoliative Toxin Genes Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates Recovered From Ilam, Iran. Avicenna J Clin Microb Infec. 2014 August.

فهرست در تاریخ Wed Dec 12 07:09:57 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Dec 12 07:09:57 2018