لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Azizi Jalilian, F"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2016) Antimicrobial effect of Pistacia atlantica leaf extract. Bioinformation.

(2015) Sulfonamide Resistance Genes (sul) M in Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) and Non-ESBL Producing Escherichia coli Isolated From Iranian Hospitals. Jundishapur J Microbiol..

(2013) Dynamics of PEGylated–Dextran–Spermine Nanoparticles for Gene Deliv ery to Leukemic Cells. Applied Biochemistry and Biotechnology.

فهرست در تاریخ Wed Dec 12 06:08:59 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Dec 12 06:08:59 2018