لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Avazpour, Moayed"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
تعداد آیتم ها: 2.

(2013) A Novel and Sensitive Method for the Determination of Vitamin B. Journal of Chemistry.

(2013) Assessment of the microbiological safety of salad vegetables from different Restaurants in Ilam. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

فهرست در تاریخ Fri Dec 14 23:02:07 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 23:02:07 2018