لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ataie Moghanloo, V"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(1393) مقايسه ميزان اثربخشی دو روش رفتاردرمانی ديالکتيکی و رفتاردرمانی شناختی بر بهبود علائم رفتارهای تکانشی بيماران دچار افسردگی اساسی دارای افکار خودکشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Mon Dec 11 15:07:01 2017 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 11 15:07:01 2017