لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ataie Moghanloo, V"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(1393) مقايسه ميزان اثربخشی دو روش رفتاردرمانی ديالکتيکی و رفتاردرمانی شناختی بر بهبود علائم رفتارهای تکانشی بيماران دچار افسردگی اساسی دارای افکار خودکشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sun Dec 24 18:45:53 2017 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 11:58:26 2018