لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Askari, F.B."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2012) Catalytic ozonation of phenol using copper coated pumice and zeolite as catalysts. Journal of Research in Health Sciences.

(2012) Degradation of reactive red 198 dye by catalytic ozonation using pumice and copper coated pumice. Fresenius Environmental Bulletin.

فهرست در تاریخ Mon Nov 19 19:46:01 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:46:02 2018