لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ashtiani, M.T.H."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2012) Mutation analysis of the CYP21A2 gene in the Iranian population. Genetic Testing and Molecular Biomarkers.

(2012) A girl with 45,X/46,XX Turner syndrome and salt wasting form of congenital adrenal hyperplasia due to regulatory changes. Clinical Laboratory.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:53:23 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 18:41:21 2018