لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ashtari, Parviz"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2017) Evaluating the serological applications of Toxoplasma gondii rhoptry protein 1 (ROP1) antigen. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The prevalence of chromosomal translocation t (1; 4) (p21; p14) in Iranian patients with mental disability. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The prevalence of chromosomal translocation t (1; 4) (p21; p14) in Iranian patients with mental disability. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:51:21 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:51:21 2018