لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ashrafi, M.R."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) The efficacy of the ketogenic diet in infants and young children with refractory epilepsies using a formula-based powder. Acta Neurologica Belgica.

(2017) The efficacy of the ketogenic diet in infants and young children with refractory epilepsies using a formula-based powder. Acta neurologica Belgica.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:54:34 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:54:34 2018