لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ashrafi, M.R."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) The efficacy of the ketogenic diet in infants and young children with refractory epilepsies using a formula-based powder. Acta Neurologica Belgica.

(2017) The efficacy of the ketogenic diet in infants and young children with refractory epilepsies using a formula-based powder. Acta neurologica Belgica.

فهرست در تاریخ Sat Jul 21 16:20:57 2018 IRDT ایجاد شده است.
Sat Jul 21 16:20:57 2018