لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Asadollahi, Khairollah"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 11.

مقاله

(2015) Comparison between the effectiveness of Furazolidone and Clarithromycin on eradication of helicobacter pylori among patients with peptic ulcer. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Comparison between effectiveness of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. JBRMS.

(2014) The Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index among high school adolescents in Ilam. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index in high school adolescents in Ilam. JBMRS.

(2014) The effect of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index among high school adolescents in Ilam. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) ASSOCIATION OF LIPID MARKERS AND IMPAIRED FASTING GLUCOSE: A CASE-CONTROL STUDY. INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES.

(2014) Attribution of lifestyle risk factors in subjects with and without Impaired Fasting Glucose. J Pak Med Assoc.

(2014) The effect of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. J Bas Res Med Sci.

(2014) Enterotoxin and Exfoliative Toxin Genes Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates Recovered From Ilam, Iran. Avicenna J Clin Microb Infec. 2014 August.

(2014) Prenatal Exposure to Nicotine in Pregnant Rat Increased Inflammatory Marker in Newborn Rat. Hindawi Publishing Corporation.

فهرست در تاریخ Mon Dec 11 00:15:30 2017 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 11 20:28:38 2017