لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Aryaie, Mohammad"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 4.

مقاله

(2017) Psychological factors related to musculoskeletal p ain among Iranian female adolescents. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Psychological factors related to musculoskeletal pain among Iranian female adolescents. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The short-term survival following acute myocardial infarction: A prospective observational study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Comparison of Apgar score in new born by vaginal delivery and spinal anesthesia and its relationship with contributing factors. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Mon Dec 10 08:28:12 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 10 08:28:12 2018