لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Alizadeh, Sajjad"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2014) The Relationship Between Selenium Levels and Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biol Trace Elem Res.

(2013) The liver Metastatic Adenocarcinoma of Colorectal Cancer With Synchronous Isolated Hepatic Tuberculosis. Kowsar Corp.

فهرست در تاریخ Sun Dec 24 20:55:44 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 17 21:12:28 2018