لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Alimohammadi, I"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(1393) شناسايی و ارزيابی مخاطرات کوره کارخانه سيمان با استفاده از رويکرد های RPN و ماتريس بحرانی آناليز FMECA. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Mon Dec 25 17:15:03 2017 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:32:51 2018