لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Alikhani, MY"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2015) Prevalence of cagA and vacA among Helicobacter pylori-infected patients in Iran: a systematic review and meta-analysis. JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES.

فهرست در تاریخ Wed Sep 19 21:31:46 2018 IRDT ایجاد شده است.
Wed Sep 19 21:31:46 2018