لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Alijani, Hashem"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2017) A Comparative Study of the Effect of Training in the two Groups of Peers and Health care experts on Quality of Life among the adolescent girls living in rural areas of Qazvin, Iran. RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES.

فهرست در تاریخ Sun Nov 18 22:40:07 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:45:39 2018