لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Akhoundi, M.S.A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2017) Effect of TiO2 nanoparticles incorporation on antibacterial properties and shear bond strength of dental composite used in orthodontics. Dental Press Journal of Orthodontics.

فهرست در تاریخ Sat Jul 21 17:36:47 2018 IRDT ایجاد شده است.
Sat Jul 21 17:36:47 2018