لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Akhoundi, M.S.A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2017) Effect of TiO2 nanoparticles incorporation on antibacterial properties and shear bond strength of dental composite used in orthodontics. Dental Press Journal of Orthodontics.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:24:29 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:24:29 2018