لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Akbari, Malihe"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2016) The Effect of Oxygen Inhalation Plus Oxytocin Compared with Oxytocin Only on Postpartum Haemorrhage: A Randomized Clinical Trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

فهرست در تاریخ Wed Sep 19 21:48:09 2018 IRDT ایجاد شده است.
Wed Sep 19 21:48:10 2018