لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Akbari, M.T."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 4.

مقاله

(2012) Mutation analysis of the CYP21A2 gene in the Iranian population. Genetic Testing and Molecular Biomarkers.

(2012) Screening of OTOF mutations in Iran: A novel mutation and review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.

(2012) A girl with 45,X/46,XX Turner syndrome and salt wasting form of congenital adrenal hyperplasia due to regulatory changes. Clinical Laboratory.

(2011) Impact of consanguineous marriages in GJB2-related hearing loss in the iranian population: A report of a novel variant. Genetic Testing and Molecular Biomarkers.

فهرست در تاریخ Wed Nov 21 20:32:25 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 13:45:29 2018