لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Akbari, A.A.M."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(2017) RETRACTED ARTICLE: Prevalence of the C282Y and H63D mutations of the HFE hemochromatosis gene in Azerian major β-thalassemia and iron overload (Comparative Clinical Pathology, (2016), 25, 1, (151-154), 10.1007/s00580-015-2156-2). Comparative Clinical Pathology.

(2016) Prevalence of the C282Y and H63D mutations of the HFE hemochromatosis gene in Azerian major β-thalassemia and iron overload. Comparative Clinical Pathology.

فهرست در تاریخ Mon Nov 19 19:45:49 2018 IRST ایجاد شده است.
Mon Nov 19 19:45:49 2018