لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Aivazi, A.A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 3.

مقاله

(2017) Fauna and geographical distribution of scorpions in Ilam Province, South Western Iran. Journal of Arthropod-Borne Diseases.

(2015) Prevalence of conceived violence against nurses at educational hospitals of Ilam, Iran, 2012. International Journal of Africa Nursing Sciences.

(2011) Cytogenetic and biochemical effects of imazethapyr in wheat (Triticum durum). Turkish Journal of Biology.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:35:11 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:35:11 2018