لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Ahmadi, V"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 5.

مقاله

(1393) بررسی تأثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاري اجتماعی،عاطفی و بهداشتی زندانیان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه بین کمال گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه اي راهبرد مقابله اجتنابی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه سبک های شخصی و هوش هيجانی با رضايت مندی زناشويی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه کيفيت زندگی افراد ديابتی نوع دو و افراد غير ديابتی شهر اهواز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه ميزان اثربخشی دو روش رفتاردرمانی ديالکتيکی و رفتاردرمانی شناختی بر بهبود علائم رفتارهای تکانشی بيماران دچار افسردگی اساسی دارای افکار خودکشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Mon Dec 11 15:05:48 2017 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 11 15:05:49 2017