لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Aboualigalehdari, Elham"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2014) Differential Between Multi-Drug Resistance Pattern of Extended Spectrum - Lactamases Producing E. coli and K. pneumoniae. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY..

فهرست در تاریخ Sun Dec 24 18:46:00 2017 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:52:11 2018