لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abbaszadeh, HojjatAllah"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(1393) تراسفکشن پایدار سلول هاا اساورایایم ی اس اسااواوات توساات ا وااور pSecTag2/HygroA-CNTF به ینظور اساوف اده در دریاات ااایتا نااعم. دوماهنامه علمي- پژوهشي دانشور پزشكي/ دانشگاه شاهد/.

فهرست در تاریخ Wed Dec 12 06:37:30 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Dec 12 06:37:30 2018