لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abbaszadeh, HojjatAllah"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(1393) تراسفکشن پایدار سلول هاا اساورایایم ی اس اسااواوات توساات ا وااور pSecTag2/HygroA-CNTF به ینظور اساوف اده در دریاات ااایتا نااعم. دوماهنامه علمي- پژوهشي دانشور پزشكي/ دانشگاه شاهد/.

فهرست در تاریخ Mon Dec 11 20:38:03 2017 IRST ایجاد شده است.
Mon Dec 11 20:38:03 2017