لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abbaszadeh, H.-A."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 4.

مقاله

(2018) Impact of melatonin supplementation in the rat spermatogenesis subjected to forced swimming exercise. Andrologia.

(2018) Therapeutic effects of laser on partial osteotomy in the rat model of hypothyroidism. Journal of Lasers in Medical Sciences.

(2017) Impact of melatonin supplementation in the rat spermatogenesis subjected to forced swimming exercise. Andrologia.

(2016) Regulatory T cell number in multiple sclerosis patients: A meta-analysis. Multiple Sclerosis and Related Disorders.

فهرست در تاریخ Thu Nov 22 14:30:20 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Nov 22 14:30:20 2018