لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Abbasi, M"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(2017) Antibiotic Resistance Patterns and Virulence Determinants of Different SCCmec and Pulsotypes of Staphylococcus Aureus Isolated from a Major Hospital in Ilam, Iran. Open Microbiol J.

فهرست در تاریخ Fri Dec 14 08:56:32 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 08:56:33 2018