لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "صيدخاني نهال, علي"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 2.

مقاله

(1387) ارزيابی ميزان سطوح سرمی مس و روی در بيماران مبتلا به گرفتگی کرونر پايين رونده قدامی چپ(LAD). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی ارتباط ناهنجاری های کروموزومی ناشی از پرتو X و فعاليت کل آنزيم های گلوتاتيون اس ـ ترانسفراز(GST) در پلاسمای افراد شاغل در راديوتراپی با سابقه فعاليت بالای 5 سال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Tue Nov 20 12:59:43 2018 IRST ایجاد شده است.
Tue Nov 20 12:59:43 2018