لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "صفری واریانی, علی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(1391) اندازه گيری و طراحی شدت روشنايی عمومی در خوابگاههای دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی قزوين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Tue Nov 20 12:49:46 2018 IRST ایجاد شده است.
Tue Nov 20 12:49:46 2018