لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "صالحي, ميترا"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 1.

مقاله

(1396) شناسايي ژن هاي پس زننده دارو (Efflux pump) در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه ¬‌هاي مدفوعي در استان کرمان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Fri Dec 14 23:56:54 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 23:56:54 2018